Programma voorjaar 2019


De Historische Kring West-Betuwe heeft weer een boeiend programma samengesteld voor deze winter. Op de agenda staan:
  • Donderdag 24 januari 2019: lezing door Jan de Boer over de Amerikaanse Droom van Cornelis Maessen
  • Donderdag 28 februari 2019: lezing door Klaas Tammes over Baron van Brakell
  • Donderdag 4 april 2019: ALV en lezing Engelhans van Zadelhoff over Vrijmetselarij
  • Dinsdag 14 mei: Middagexcursie naar Buren. Bezoek Weeshuis met rondleiding en molen Prins Willem van Oranje
Hier vindt u alle informatie over deze evenementen.


Beesdsche Hulpgat-palen herplaatst (2010-2018)


In november 2010 werd het verbrede tracé van de A2 voor het gedeelte Deil-Everdingen opgeleverd. Voor de Historische Kring West-Betuwe is het project onlangs pas afgerond. Na herplaatsing van de Beesdsche hulpgatpalen aan de westzijde van het talud van de A2 werden medio 2018 deze palen ook aan de oostzijde herplaatst. Dit na maandenlang overleg Rijkswaterstaat – Gemeente Geldermalsen – HKWB.

Lees het hele verhaal.


Historische Kring West-Betuwe ook op Facebook!


U kunt ons vinden via https://www.facebook.com/groups/historischekringwestbetuwe

U bent van harte welkom als lid van de groep. En als u nog andere mensen kent die interesse hebben in de historie van onze streek, attendeert u ze gerust op ons Facebook-initiatief!

Onze secretaris zal proberen geregeld zelf iets in de groep te plaatsen.

Uiteraard bent u zelf ook van harte welkom om berichten te plaatsen.


Over de Historische Kring West-Betuwe


De Historische Kring West-Betuwe verenigt ruim 400 leden die belang stellen in regionale geschiedenis of in hun Betuwse voorouders. Het werkgebied van de Kring is het deel van de 'Betuwe' dat ongeveer wordt begrensd door Lek en Waal, Amsterdam-Rijnkanaal en Diefdijk. Waarbij wordt aangetekend dat o.a. Buren, Culemborg en Tiel zetels zijn van lokale historische verenigingen.

 

De Kring bestaat sinds 1972, en voert als embleem een cirkelvormige afbeelding van Kasteel Goudenstein te Haaften, gesigneerd 'vGM' ofwel A.F. van Goelst Meyer, de vroegere kasteelheer van kasteel Waardenburg.

 

De Kring tracht zijn doelen te bereiken door het houden van voordrachten excursies en tentoonstellingen, het uitgeven van een periodiek en van andere geschriften en het steunen van door anderen ondernomen activiteiten in de geest van de vereniging.

 

Het werkgebied van de HKWB.


 

Het westelijk deel van de Betuwe is een prominent onderdeel van het Nederlandse rivierengebied. Historisch gezien heeft het gebied veel te bieden. Wat te denken van haar rivieren en de strijd van de bewoners tegen het water. Datzelfde water dat een adequaat middel van transport was. Denk aan de vele oorlogen die werden gevoerd vanwege de strategische ligging. Veel sporen zijn in het landschap achter gebleven. Veel archiefmateriaal wacht op verder onderzoek. Oorzaak en gevolg strijden om voorrang in het vele onderzoek dat nog te doen is.

 

De Historische Kring West-Betuwe is een ANBI erkende organisatie. Wat betekent dit voor u?

Klik hier voor meer informatie