Nederland Hervormde Kerk Geldermalsen


De laat-gotische Nederlands Hervormde Kerk in het centrum van Geldermalsen werd waarschijnlijk in de vijftiende eeuw gebouwd, maar de romano-gotische toren werd al in de dertiende eeuw gebouwd en in de vijftiende eeuw verhoogd met een geleding met spitsbogige galmgaten; de romaanse galmgaten werden dichtgemetseld. De kerk heeft een schip met aan de noordzijde een zijbeuk met driezijdige sluiting.

Bron tekst: Historische Kring West-Betuwe
Foto's: Arthur en Martine Eerelman-Hanselman, augustus 2004

Heeft u ook de beschikking over (digitale) foto's van het erfgoed in onze regio en zou u het leuk vinden deze foto's met een korte historische beschrijving terug te vinden op deze website, neemt u dan eens contact op met de webredacteur, Arthur Eerelman-Hanselman; klik hier om hem een e-mail te versturen.