Donderdag 24 januari 2019:

Lezing door Jan de Boer over de Amerikaanse droom van Cornelis Maessen: van contractarbeider tot grondeigenaar.  
 
Inloop vanaf 19.30 uur, lezing 20.00 -22.00 uur
Locatie: De Pluk, Rijksstraatweg in Geldermalsen
 
Cornelis Maessen is in Amerika de founding father van de familie Van Buren. Martin van Buren, de achtste president van de Verenigde Staten van Amerika, is in de zesde generatie een nakomeling van Cornelis Maessen uit Buurmalsen. Tijdens deze lezing wordt het leven van Cornelis gevolgd en zal duidelijk worden dat van een ‘Amerikaanse droom’ nog geen sprake was in die tijd. Wel wist hij met zijn vrouw te overleven in een ruig gebied tussen de indianen, te weten Nieuw-Nederland. 

Donderdag 28 februari 2019:

Lezing door Klaas Tammes van Baron van Brakell.
 
Inloop vanaf 19.30 uur, lezing 20.00 -22.00 uur
Locatie: ’t Duifhuis, Duyfhuisstraat 2 in Deil
 
Baron van Brakell (1788-1865) was een eigenzinnige baron die boer werd. Hij was de bekendste landbouwpionier uit het begin van de negentiende eeuw die van zijn 
van de negentiende eeuw die van zijn  bedrijf ‘Den Eng’ in Ommeren een internationaal bekende modelboerderij maakte. Van zijn experimenten maakte hij gewag in tal van publicaties. In de Betuwe streed hij tegen wantrouwen en achterdocht. Met zijn neef, die burgemeester van Lienden werd, voerde hij een ware schoolstrijd. Uit het polderbestuur nam hij ontslag toen hij het niet eens was met het gevoerde beleid. Hij was eigenwijs maar ook sociaal. Hij nam het op voor zijn arbeiders en zorgde voor weduwen en wezen. Na zijn dood ging zijn weduwe in dezelfde geest door op het pad van liefdadigheid. Omdat zij blind werd, omringde zij zich met een paar gezelschapsdames. Een vermeende poging van de ene gezelschapsdame om de andere te vergiftigen deed Den Eng lange tijd op haar grondvesten schudden. 
 
Van Brakell leeft voort in het Fonds Hulpbetoon. Dat Fonds – door hem zelf ingesteld – was decennialang een sociaal vangnet voor ‘zijn‘ mensen in Meerten. Omdat het testament van Van Brakell niet eenduidig bleek, werden er over de interpretatie daarvan een tweetal rechtszaken gevoerd. Steeds na een heftige confrontatie tussen de rechthebbenden van het Fonds en de bestuurders daarvan. In Lienden/ Ommeren leeft Van Brakell voort in het Fonds Hulpbetoon en het Streekmuseum dat zijn naam draagt.


Donderdag 4 april 2019:

Algemene Ledenvergadering en Engelhans van Zadelhoff over vrijmetselarij
 
Inloop vanaf 19.30 uur, ALV van 20.00 tot 20.45 uur, lezing van 21.00 tot 22.00 uur
Locatie: 't Klokhuis, Jeugdlaan 2 te Beesd
 
Engelhans is geboren in Beesd in 1948 als derde kind van de voormalige huisarts van Zadelhoff. Sinds die tijd heeft hij gewoond en gewerkt in Tricht, Deil en Tiel. Sinds 1980 is hij  Vrijmetselaar en lid van de vrijmetselaarsvereniging De Edelmoedigheid in Tiel.
Kijk ook eens Website:  https:// www.edelmoedigheid.nl/.  Vrijmetselarij is een vereniging die mensen de mogelijkheid biedt om in beslotenheid van gedachten te wisselen, te filosoferen, over levensbeschouwelijke  aspecten van het leven en over het leven zelf. De beslotenheid geeft je een stuk persoonlijke veiligheid en vrijheid. Met name gedachten over, waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe en hoe gedraag ik me in de tussentijd, zijn van belang. Persoonlijke groei en contact met anderen zijn veelal aanleiding om lid te worden van de Vrijmetselarij.
 
 
De lezing wordt voorafgegaan door de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u de vergaderstukken.
 

Dinsdag 14 mei 2019: middagexcursie naar het Weeshuis te Buren met rondleiding en bezoek aan de molen Prins Willem van Oranje

 

Wij worden verwacht om 13.30 uur bij het Weeshuis in Buren, waar wij een rondleiding zullen krijgen. Daarna wandelen we een stukje door Buren, waarbij we ook een stop houden om een kopje koffie of thee te kunnen drinken. Daarna brengen we nog een bezoek aan de molen Prins Willem van Oranje in Buren. Molenaar Kees de Jong of één van zijn vrijwilligers zal ons de molen tonen en ons daar iets over vertellen. Het programma is rond 17.00 uur ten einde.

 

U kunt zich vanaf nu opgeven bij Liet van Gellicum 0345- 681472 of via de mail op lietvangellicum@kpnmail.nl.

De kosten voor deze middag zijn € 3.00 als u in het bezit bent van een museumjaarkaart. Neemt u die dan ook mee die middag?

Heeft u geen museumjaarkaart, dan betaalt u € 8,50.

 

U dient het verschuldigde bedrag over te maken op het rekeningnummer van onze Kring:   NL41 RABO 0313 1188 09.

 

Na de dood van prins Willem van Oranje kwamen de bezittingen in handen van zijn zoon, doch die zat gevangen in Spanje! Maria van Nassau, zijn dochter werd belast met het beheer over de graafschappen Buren, Leerdam en de heerlijkheid IJsselstein. Haar broer nam na zijn terugkeer het bestuur van de bezittingen van de Oranjes over en Maria kreeg uit de opbrengst van die vergoeding een rentevergoeding. Van dit geld stichtte zij bij acte van dotatie van 26 mei 1612 het weeshuis in Buren. Toen het gebouw niet meer voldeed aan de eisen des tijds is het weeshuis sedert 1972 verhuurd aan de Marechaussee om te dienen als museum. Tijdens een bezoek aan het Marechaussee Museum maakt u ook kennis met de geschiedenis van het weeshuis.