Nieuws van het Regionaal Archief Rivierenland


Waterschapstamboom digitaal

Behalve de gemeentelijke archieven beheert het RAR ook de archieven van het Waterschap Rivierenland en haar vele rechtsvoorgangers. Archivaris Beatrijs van Dijk van het RAR heeft een overzicht gemaakt van de in totaal 474 waterschapsorganisaties die ooit in het gebied zorgden voor ‘droge voeten’.

In het kader van het 15-jarig bestaan van het Waterschap Rivierenland wordt dit overzicht, de zogenaamde ‘waterschapstamboom’ digitaal gepresenteerd op de website van het RAR met linken naar websites en toegangen. Dijkgraaf Roelof Bleker: “De nalatenschap van zeven eeuwen strijd met de rivieren is rijk. Niet alleen in de kennis en kunde van ons huidige waterschap. Overal langs de rivieren en in de polders zie je nog altijd de dijkmagazijnen, molens en gemalen, sluizen en stuwen”.

Zie voor informatie: http://regionaalarchiefrivierenland.nl/waterschap-rivierenland

Meer archieven online toegankelijk

De afgelopen periode zijn weer aanvullingen beschreven en toegevoegd aan archieven. Ook zijn compleet nieuwe inventarissen verschenen die online geraadpleegd kunnen worden. Zoals het archief van het Groene Kruis gemeente Buurmalsen 1911-2000 (toegang 2211).

Van diverse notariële archieven zijn de repertoria en akten beter beschreven. Zij kunnen hierdoor eenvoudiger worden gevonden en dit is een voorbereiding op toekomstige digitalisering. Van de rechterlijke archieven van Buren en Culemborg zijn de procesdossiers toegankelijk gemaakt. Nu zijn deze op naam geïndexeerd.

Dankzij vrijwilligers 65 DTB-registers geïndexeerd

Nadat alle bevolkingsregisters zijn geïndexeerd is de focus nu gelegd op het indexeren van de kerkelijke doop-, trouwregisters uit de Tielerwaard. Vanaf juli 2016 zijn ruim 72.000 namen toegankelijk gemaakt. Het oudste geïndexeerde register is het NH Doop- en Trouwboek van Buren uit de periode 1619-1638. Eind 2017 wordt verwacht dat nog eens 80.000 namen online geplaatst kunnen worden. Dat zijn indexen die voor 2016 zijn gemaakt maar nog in een ander systeem moeten worden overgezet.

Schouwboekje eindelijk terug naar de Bron

Het RAR heeft een fraaie aanwinst kunnen aankopen. Het gaat om een handboekje dat gebruikt werd bij het schouwen van de dijk door dijkgraaf en heemraden van de Tielerwaard. Hiervan is een serie in het archief aanwezig, maar een aantal jaren ontbraken. Dit boekje beslaat het hele jaar 1680 en vult een stukje van het hiaat op.

Het boekje bevat de verslagen van schouwen over de dijkvakken. Daarbij werd gekeken of de personen die verplicht waren om een dijkvak te onderhouden, hun vak goed in orde hadden voor de winter. Er staan mooie details in. Zo zien we dat er goed gegeten en gedronken werd door dijkgraaf en heemraden.

Op 4 mei 1680 ‘verteerden’ ze tijdens de loofschouw totaal 13 gulden en 2 stuivers bij de herberg van de wed. van Bueren te Geldermalsen. Er werd betaald voor eten: de maaltijden van dijkgraaf en heemraden kosten 12 stuiver per stuk; die van de vier knechten ieder 8 stuivers. En er werd veel gedronken! Elf kannen wijn en dan ook nog bier. Ook aan de paarden werd gedacht. En de waard kreeg ‘bellechiere’, een fooi. Het ‘verteren’ in de herberg kon ook als dwangmiddel worden ingezet. Als je vak niet in orde was, konden dijkgraaf en heemraden in de nabijgelegen herberg op jouw kosten gaan eten en drinken totdat je je onderhoud had gepleegd. Dan zorgde je wel dat jouw vak snel in orde was!

Zo staat het boekje vol met lokale bijzonderheden. Door de vele namen die erin staan, zijn de schouwboekjes ook voor genealogen interessant materiaal.
De bijzondere aanwinst is te vinden onder het volgende nummer Toegang 0470 Archief van de Hoge Dijkstoel van de Tielerwaard, 15e eeuw - 1837 (1838), inventarisnummer 1305.