Nieuwsbrief december 2014


Wat verbouwde de Betuwse boeren en planters?


Het thema van het jaarboek 2015 van de Stichting Tabula Batavorum is de agrarische teelt in de Betuwe door de eeuwen heen. Wat staat ons met dit thema voor ogen?

We willen graag een breed beeld schetsen van hetgeen men verbouwde aan vruchten, granen en andere gewassen. De periode die we voor ogen hebben is het tijdvak vanaf het begin van de jaartelling tot de jaren zestig van de vorige eeuw. In die tijd namelijk komt het verbouwen van Mais in zwang en dan veranderd het landschapsbeeld naar saaie eentonigheid.

Laten we eens wat noemen; het verbouwen van granen, van peulvruchten zoals o.a. erwten, grutten, wikken en bonen. Het verbouwen van wortel- en knolgewassen zoals (allerlei soorten van) bieten, knollen, aardappelen en wortelen. Maar tevens het enten (bomen), fruitteelt en hop, kleurstof gewassen zoals meekrap en bijzondere zaken als tabak en bloembollen.

Kortom; als u eens een blik werpt in de bronnen en lectuur wordt al gauw duidelijk wat onze Betuwse voorouders op hun akkers hadden staan. Natuurlijk spelen in dit verband ook nog een aantal andere zaken een rol. Bodembewerking, teeltwijze, handel, opslag en afzetgebieden. Maten gewichten, prijzen en arbeidsintensiviteit.

Graag willen we in beeld brengen hetgeen hier door de eeuwen werd verbouwd, de randvoorwaarden zijn natuurlijk interessant en ondersteunend, maar niet het hoofddoel.

Nadere informatie is te verkrijgen bij het ons bestuurslid Arjen Swets tel: 06-46440416.


Sinds half november is uw historische Kring West-Betuwe ook op Facebook te vinden!


U kunt ons vinden via https://www.facebook.com/groups/historischekringwestbetuwe

U bent van harte welkom als lid van de groep. En als u nog andere mensen kent die interesse hebben in de historie van onze streek, attendeert u ze gerust op ons Facebook-initiatief!

Onze secretaris zal proberen geregeld zelf iets in de groep te plaatsen.

Uiteraard bent u zelf ook van harte welkom om berichten te plaatsen.Onze lezingen in het voorjaar 2015


  • Dinsdagavond 20 januari 8 uur: Dirk Oomen over zijn lucht fotografie.
  • Dinsdagavond 17 februari 8 uur: Sander Wassing over Alvaís Raad van Beroerten.
  • Woensdagavond 25 maart 8 uur: Ledenvergadering en Frederik van Hemmen over 1000 jaar veerkrachtig leven bij de rivieren.
Kijk hier voor meer informatie over het lezingen en activiteitenprogramma in het voorjaar 2015