ExcursiesMiddagexcursie naar Buren


Dinsdag 14 mei 2019
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: het Weeshuis in Buren

Eerst krijgen we een rondleiding door het Weeshuis. Daarna wandelen we een stukje door Buren, waarbij we ook een stop houden om een kopje koffie of thee te kunnen drinken. Vervolgens brengen we nog een bezoek aan de molen 'Prins Willem van Oranje' in Buren. Molenaar Kees de Jong of één van zijn vrijwilligers zal ons de molen tonen en ons daar iets over vertellen. Het programma is rond 17.00 uur ten einde.

U kunt zich vanaf nu opgeven bij Liet van Gellicum 0345- 681472 of via de mail op lietvangellicum@kpnmail.nl .
De kosten voor deze middag zijn € 3.00 als u in het bezit bent van een museumjaarkaart. Neemt u die dan ook mee die middag?
Heeft u geen museumjaarkaart, dan betaalt u € 8,50. 
U dient het verschuldigde bedrag over te maken op het rekeningnummer van onze Kring: NL41 RABO 0313 1188 09 tnv Historische Kring West-Betuwe

Weeshuis Buren