ANBI erkenning

 

De Historische Kring West-Betuwe heeft een ANBI-erkenning, een erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze maakt het mogelijk om giften aan de Historische Kring af te trekken van de inkomstenbelasting. Dat is interessant voor u en voor de Historische Kring.

 

Afhankelijk van het belastingtarief dat op u van toepassing is, krijgt u een flink percentage van uw gift van de fiscus terug. Dat scheelt u dus belasting, maar u kunt deze teruggave ook gebruiken om uw steun aan ons werk te vergroten, zonder dat het u meer kost.

 

De exacte voorwaarden voor belastingaftrek kunt u nalezen op www.anbi.nl

 

Informatie i.v.m. de ANBI-verklaring:

OfficiŽle naam van de instelling Historische Kring West-Betuwe

RSIN nummer 8160.47.212

Contactgegevens: Jonagold 3, 4116 HD  Buren

Klik hier voor meer informatie


De HKWB staat ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer: 40156266


 

Doelstelling

De Historische Kring West-Betuwe heeft als doel het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis en in het bijzonder die van de West-Betuwe (globaal gezien de huidige gemeente West Betuwe). Wij staan ook voor het behoud en herstel van de in de West-Betuwe aanwezige monumenten van geschiedenis, kunst en landschap. Tevens willen wij zorg dragen voor het behoud van voorwerpen, belangrijk voor de geschiedenis van ons gebied (zie ook statuten).

 


Beleidsplan

De Historische Kring West-Betuwe is opgericht op 27 maart 1979 en heeft haar zetel in Geldermalsen. Onze missie is samen met onze leden onze doelen ten volste na te streven en met de middelen die wij hiervoor hebben op een goede en juiste wijze onze doelen te bereiken. De middelen die wij tot onze beschikking hebben zijn:

ē Het houden van lezingen en voordrachten

ē Het organiseren van (mini) excursies

ē Het meewerken aan tentoonstellingen

ē Het uitgeven van het periodieke blad Mededelingen en de nieuwsbrief

ē Deelname aan gemeentelijke commissies rondom monumentenbeleid


 

Algemeen

Statuten uit 1979.


Tijdens de algemene ledenvergadering van 4 april 2019 zullen de nieuwe statuten aan de orde komen.

Hieronder kunt u ze alvast inzien:

Statuten Historische Kring West-BetuweBestuurssamenstelling en beloningsbeleid


De bestuursleden genieten geen beloning.

Voor meer informatie over het bestuur, klik hierBestuurlijke verslaglegging


Algemene ledenvergadering 2018

FinanciŽle verantwoording 2017

Algemene ledenvergadering 2016

FinanciŽle verantwoording 2016