Agenda

ANBI erkenning

 

De Historische Kring West-Betuwe heeft een ANBI-erkenning, een erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze maakt het mogelijk om giften aan de Historische Kring af te trekken van de inkomstenbelasting. Dat is interessant voor u en voor de Historische Kring.

 

Afhankelijk van het belastingtarief dat op u van toepassing is, krijgt u een flink percentage van uw gift van de fiscus terug. Dat scheelt u dus belasting, maar u kunt deze teruggave ook gebruiken om uw steun aan ons werk te vergroten, zonder dat het u meer kost.

 

De exacte voorwaarden voor belastingaftrek kunt u nalezen op www.anbi.nl

 

Informatie i.v.m. de ANBI-verklaring:

OfficiŽle naam van de instelling Historische Kring West-Betuwe

RSIN nummer 8160.47.212

Contactgegevens: Jonagold 3, 4116 HD  Buren

Klik hier voor meer informatie

 

Doelstelling

De Historische Kring West-Betuwe heeft als doel het bevorderen op van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis en in het bijzonder die van de West-Betuwe (globaal gezien de plaatsen Geldermalsen en Neerijnen). Wij staan ook voor het behoud en herstel van de in de West-Betuwe aanwezige monumenten van geschiedenis, kunst en landschap. Tevens willen wij zorg dragen voor het behoud van voorwerpen, belangrijk voor de geschiedenis van ons gebied (zie ook statuten)

 

Beleidsplan

De Historische Kring West-Betuwe is opgericht op 27 maart 1979 en heeft haar zetel in Geldermalsen. Onze missie is samen met onze leden onze doelen ten volste na te streven en met de middelen die wij hiervoor hebben op een goede en juiste wijze onze doelen te bereiken. De middelen die wij tot onze beschikking hebben zijn:

ē Het houden van lezingen en voordrachten

ē Het organiseren van (mini) excursies

ē Het meewerken aan tentoonstellingen

ē Het uitgeven van het periodieke blad Mededelingen en de nieuwsbrief

ē Deelname aan gemeentelijke commissies rondom monumentenbeleid

 

Algemeen

Statuten uit 1979. Tijdens de ledenvergadering van 27 maart 2018 zullen de nieuwe statuten aan de orde komen

Huishoudelijk Reglement


Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning. Voor meer informatie over het bestuur, klik hier


Bestuurlijke verslaglegging 2015

24-02-2015 Bestuursvergadering agenda en notulen
14-04-2015 Bestuursvergadering agenda en notulen
09-06-2015 Bestuursvergadering agenda en notulen


Algemene ledenvergadering 25-03-2015

FinanciŽle verantwoording 2014


Bestuurlijke verslaglegging 2014

07-01-2014 Bestuursvergadering agenda en notulen

25-02-2014 Bestuursvergadering agenda en notulen

01-04-2014 Bestuursvergadering agenda en notulen

17-06-2014 Bestuursvergadering agenda en notulen

02-09-2014 Bestuursvergadering agenda en notulen

18-11-2014 Bestuursvergadering agenda en notulen

Rooster van aftreden bestuur


Algemene ledenvergadering 18-03-14

FinanciŽle verantwoording 2013

Actueel jaarverslag (2012)