Nieuwsbrief september 2013


Het programma voor het tweede halfjaar van 2013 is weer gereed. Meer hierover leest u in deze nieuwsbrief en op de pagina Agenda najaar 2013 of klik hier.

Stichting Vrienden van het regionaal Archief Rivierenland
Zoals u weet hebben we nu een prachtig Regionaal Archief Rivierenland in Tiel. Misschien bent u er al eens geweest. Om al het werk van dit archief te ondersteunen is de stichting "Vrienden van het regionaal Archief Rivierenland" opgericht. Sinds kort ben ik daar ook bestuurslid van. Op de komende avonden die wij organiseren zal ik zorgen dat er folders over deze stichting beschikbaar zijn. U kunt ook lid worden van de stichting.

'Gevonden voorwerpen'
We hebben van de heer T. van Welie onlangs een hele oude aspot gekregen. Deze stamt waarschijnlijk uit ongeveer het jaar 1750. De aspot is gevonden in 1997 tijdens de restauratie van de boerderij aan de Bulkstraat 12 te Tricht.

De toenmalige eigenaar B. van den Bogaart heeft de aspot in 2005 aan de gemeente Geldermalsen gegeven. Er is tot nu toe niets mee gedaan.

Ook hebben wij van de heer van Welie de vervangen peilsteen van 1775 uit de Boutensteinse Sluis te Rumpt gekregen. Ook hier is tot nu toe niets mee gedaan.

We zijn als bestuur in overleg wat we kunnen doen met beide voorwerpen zodat meer mensen ze te zien kunnen krijgen.

Onze lezingen in het najaar 2013

Zaterdag 28 september: Excursie naar de tentoonstelling over Abraham Kuyper in Beesd.
Woensdagavond 23 oktober: Lezing over de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Dinsdagavond 19 november: Pracht of prul?

Zie voor verdere informatie over de lezingen de rubriek Agenda of klik hier.


We hopen u op onze activiteiten te ontmoeten.

Hartelijke groet, namens ons bestuur,

Dick van de Vendel, voorzitter.