Kasteel Neerijnen


Onze regio kent prachtige natuurgebieden en veel prachtig erfgoed. Hieronder een aantal foto's van Kasteel Neerijnen, gemaakt tijdens een wandeling in november 2004.Het huidige kasteel dateert van 1720, maar de oudste geschiedenis gaat terug tot de veertiende eeuw. Dit kasteel behoorde samen met het nabij gelegen Kasteel Waardenburg tot de bezitingen van het geslacht De Cock. Het oude - niet langer bestaande - huis werd rond 1350 gebouwd in opdracht van Gijsbrecht de Cock. Het geslacht De Cock was leenplichtig aan Waardenburg en bezat het kasteel tot 1594, wanneer het geslacht uitstierf. Het huis wordt vervolgens aan Maria van Giessen, vrouw van Godefroi van Gendt, beleend.Rond 1600 werd (waarschijnlijk) op de grondvesten van het oude huis een nieuw kasteel gebouwd. Het kasteel heeft daarna in de achttiende eeuw een aantal aanzienlijke verbouwingen ondergaan en werd in de tweede helft negentiende eeuw van een aanbouw voorzien.De laatste telg van het geslacht Van Gendt, Margaretha, was gehuwd met Tjaard van Aylva. Margaretha werd in 1701 beleend naast Kasteel Neerijnen, ook beleend met Kasteel Waardenburg. Daarna zouden beide kastelen tot 1974 steeds in gezamenlijk bezit blijven. Toen barones van Pallandt van Neerijnen en Waardenburg in 1971 overleed, gingen de rechten over op haar neef, Jhr. C.L.H. van Vredenburch. Hij verkocht het landgoed in 1974 aan Stichting Het Gelders Landschap en droeg het kasteel Waardenburg in 1975 in langdurige erfpacht over aan Stichting Gelderse Kasteelen.Het huis Neerijnen werd later door de gemeente gekocht, grondig gerestaureerd en in gebruik genomen als gemeentehuis.Ten slotte nog twee herfstige foto's, gemaakt in de directe omgeving van het kasteel.

Bron: www.kasteleningelderland.nl
Foto's: Arthur en Martine Eerelman-Hanselman, november 2004

Heeft u ook de beschikking over (digitale) foto's van het erfgoed in onze regio en zou u het leuk vinden deze foto's met een korte historische beschrijving terug te vinden op deze website, neemt u dan eens contact op met de webredacteur, Arthur Eerelman-Hanselman; klik hier om hem een e-mail te versturen.