Boerderij Rijksstraatweg 21, BuurmalsenLangs de Rijksstraatweg in het dorp Buurmalsen staan een aantal monumentale boerderijen, onderdeel van het beschermde dorpsgezicht. Nummer 21 is een hele grote en staat vlak langs de weg op een flinke terp. Blokvormig met twee achter elkaar gelegen daken met een zakgoot ertussen.

Niet over het hoofd te zien, maar een boerderijnaam is niet bekend. Toch gaat deze locatie ver terug in het verleden en is mogelijk identiek met de ‘Suderwoert’ vermeld in het goederenregister van het klooster Mariënweerd in Beesd dat rond 1350 dateert.

In 1644 staat hier al bebouwing en in 1826 is Jan Heuff eigenaar van de boerderij. Jan Heuff was een grote boer, want hij bezat in totaal zo’n zestig hectare land in Buurmalsen. Onderverdeeld in wei- en hooiland, bouwland, boomgaarden en wat stukken bos en hakhout. Tevens was hij kerkvoogd en wethouder net als zijn zoon en opvolger Jan Anthonie. De mogelijke bouwheer van het huidige pand van rond het jaar 1870.

De zuidzijde van het huis werd gebruikt in de winter en de noordzijde in de zomer. In de jaren ’30 van de vorige eeuw is het verbouwd tot dubbel woonhuis. De kleine arbeiderswoning op nummer 25 hoorde ook bij deze boerderij. Net als de naast gelegen vloedschuur die helaas sterk is vervallen.