Over HKWB - Activiteiten


Het werkgebied van de Historische Kring West-Betuwe is het deel van de 'Betuwe' dat ongeveer wordt begrensd door Lek en Waal, Amsterdam-Rijnkanaal en Diefdijk. Waarbij wordt aangetekend dat o.a. Buren, Culemborg en Tiel zetels zijn van lokale historische verenigingen. 


De Kring tracht zijn doelen te bereiken door het houden van voordrachten excursies en tentoonstellingen, het uitgeven van een periodiek en van andere geschriften en het steunen van door anderen ondernomen activiteiten in de geest van de vereniging.


Concreet betekent dit:

 • Per jaar zeven lezingen
 • Enkele excursies, meestal in het Rivierengebied
 • Drie afleveringen van het tijdschrift 'Mededelingen'
 • Een drietal 'Nieuwsbrieven' en aankondigingen van naburige verenigingen (Agenda)
 • Uitleen van boeken en tijdschriften: zie bibliotheek
 • Deelneming aan gemeentelijke monumentencommissies
 • Artikelen in de lokale pers, bijvoorbeeld ten behoeve van (gemeentelijke) monumentenzorg
 • Het geven van publiciteit aan positieve of negatieve ontwikkelingen ten aanzien van monumenten of historisch landschapsschoon
 • Het stimuleren van het verzamelen van gegevens over in de West-Betuwe nog aanwezige oude gebouwen en historische voorwerpen
 • Diverse uitgaven zoals het jubileumboek 'Sporen in het landschap' (inmiddels uitverkocht) en een uitgebreid register op 25 jaar 'Mededelingen'
 • Mede-uitgave van de CD-ROM's Historische Tijdschriften Gelders Rivierengebied
 • Het ontsluiten van (archief)bronnen, onder meer van belang voor waterstaatsonderzoek en genealogie